<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2414438745333370&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spotlight

Business-driving advice — all in one place.

Get ahead of the competition by making smarter revenue and distribution decisions.

Buy now Start a free trial

Spotlight

A 360° view

From setting nightly rates to predicting demand, solve your toughest business challenges with real data insights at your fingertips.

Your Hotel Rates
Uncover rate insights

Ensure your property is priced competitively with rate benchmarking.

  • Compare nightly rates to the competition on one dashboard across room types and length of stay (it’s easy — no manual 
checks needed!)
  • Adjust rates based on the most accurate, real-time intelligence 
on your competitors to 
maxamize RevPAR
Monitor parity performance

Take control of your distribution by easily identifying parity issues across OTAs and other channels.

  • Drill into nightly rates by 
market and channel to identify 
parity issues
  • Monitor whether your distribution partners are undercutting you 
on price
Your Hotel Area
Track demand trends

Keep ahead of the competition with future-looking market insights.

  • Anticipate future demand based on extensive data we have compiled across local events and travel searches for flights, accommodations, and more
  • Maximize your RevPAR by taking precise action based on expected demand for future stay dates

Navigating uncharted territory

Historical performance is no longer an accurate way to predict future demand. To succeed in these unprecedented times, let us give you a clear view of how your competitors are setting rates in real time, and how you can maximize your revenue using forward-looking data.

RevPAR is down

65%

year-over-year.

Source STR, June 2020

What hoteliers are saying

Ready to use our data to make smarter decisions for your property?

Start a free trial

© 2020 TripAdvisor LLC. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania | Zásady ochrany osobných údajov | Mapa lokality

Spoločnosť TripAdvisor LLC nie je zástupca pre rezervácie ani cestovná kancelária a používateľom svojej lokality neúčtuje žiadne servisné poplatky. Naši partneri (letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a zástupcovia pre rezervácie), ktorí zverejňujú na TripAdvisore ceny leteniek, zájazdy a cestovné balíky, musia do uvádzaných cien zahrnúť všetky poplatky a príplatky. Príklady zahŕňajú federálny bezpečnostný poplatok viažuci sa k udalostiam z 11. septembra, poplatky a dane súvisiace s medzinárodnými odletmi a príletmi, federálnu spotrebnú daň, ako aj manipulačné a rôzne iné poplatky a príplatky. Počas registrácie prostredníctvom niektorého z našich partnerov overte na jeho lokalite úplný rozpis všetkých príslušných poplatkov v súlade s požiadavkami Ministerstva dopravy Spojených štátov. Ceny leteniek sa vo všeobecnosti uvádzajú v amerických dolároch na osobu (ak nie je uvedené inak).

Spoločnosť TripAdvisor LLC na zjednodušenie počíta priemernú cenu pre každý hotel, pričom priemerná cena je založená na cenách dostupných izieb získaných od našich rezervačných partnerov. V prípade zájazdov a atrakcií je zobrazená zvyčajne najnižšia dostupná cena za dospelú osobu. V prípade akýchkoľvek uvádzaných cestovných balíkov alebo ponúk nemôže spoločnosť TripAdvisor LLC zaručiť žiadne špecifické ceny alebo sadzby. Priemerné ceny hotelov sa aktualizujú každú noc a zobrazujú sa v preferovanej mene použitím bežných platných výmenných kurzov. Keďže tieto konvertované ceny predstavujú iba odhad, informácie o presnej sume a mene získate na rezervačnom portáli.

Spoločnosť TripAdvisor LLC neposkytuje žiadnu záruku na dostupnosť cien propagovaných na našej lokalite. Uvádzané ceny môžu byť podmienené pobytom s určitou dĺžkou, pevne stanovenými termínmi, kvalifikačnými podmienkami alebo obmedzeniami.

Spoločnosť TripAdvisor LLC nenesie zodpovednosť za obsah na externých webových stránkach. Dane a poplatky nie sú obsiahnuté v ponukách.