<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2414438745333370&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sponsored Placements

Stand out. Book up.

Promote yourself across Tripadvisor and drive more direct bookings with Sponsored Placements.

Get started

Spotlight

Right place, right time, right guests

At this very moment, travelers are looking for a place to stay in your area. Make sure your property is top of mind.

Your Hotel Rates
Gain exposure

Reach ready-to-book travelers through high-profile ad placements across Tripadvisor.

  • Move up in our search results for hotels in your area (it pays to be high on that list!)
  • Showcase your property to travelers when they are researching competitive properties
Increase direct bookings (and profitability!)

Promote your rates and hotel links in each ad to drive direct bookings.

  • Secure prominent placement in your ad to stand out against OTAs and save on third-party commissions
  • Use our predictive data and automated targeting to reach high-intent travelers as they search in your area
Your Hotel Area
Manage and optimize

Understand your performance and design your campaigns to meet your goals. You’re in the driver’s seat.

  • Customize your budget and ad schedule to run for key dates or periods of low occupancy
  • Only appear when your property matches traveler search criteria (e.g. Budget, Pool, Travel Safe etc.)

You can’t afford to get lost in the crowd

Get your own personal billboard on Tripadvisor: Sponsored Placements let you promote your property to high-intent travelers who are ready to book.

93%

of hoteliers rated Tripadvisor as an effective tool to drive direct bookings

Source: Jumpshot 2019

What hoteliers are saying

Ready to increase your reach and boost direct bookings?

Get started
ßß

© 2020 TripAdvisor LLC. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania | Zásady ochrany osobných údajov | Mapa lokality

Spoločnosť TripAdvisor LLC nie je zástupca pre rezervácie ani cestovná kancelária a používateľom svojej lokality neúčtuje žiadne servisné poplatky. Naši partneri (letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a zástupcovia pre rezervácie), ktorí zverejňujú na TripAdvisore ceny leteniek, zájazdy a cestovné balíky, musia do uvádzaných cien zahrnúť všetky poplatky a príplatky. Príklady zahŕňajú federálny bezpečnostný poplatok viažuci sa k udalostiam z 11. septembra, poplatky a dane súvisiace s medzinárodnými odletmi a príletmi, federálnu spotrebnú daň, ako aj manipulačné a rôzne iné poplatky a príplatky. Počas registrácie prostredníctvom niektorého z našich partnerov overte na jeho lokalite úplný rozpis všetkých príslušných poplatkov v súlade s požiadavkami Ministerstva dopravy Spojených štátov. Ceny leteniek sa vo všeobecnosti uvádzajú v amerických dolároch na osobu (ak nie je uvedené inak).

Spoločnosť TripAdvisor LLC na zjednodušenie počíta priemernú cenu pre každý hotel, pričom priemerná cena je založená na cenách dostupných izieb získaných od našich rezervačných partnerov. V prípade zájazdov a atrakcií je zobrazená zvyčajne najnižšia dostupná cena za dospelú osobu. V prípade akýchkoľvek uvádzaných cestovných balíkov alebo ponúk nemôže spoločnosť TripAdvisor LLC zaručiť žiadne špecifické ceny alebo sadzby. Priemerné ceny hotelov sa aktualizujú každú noc a zobrazujú sa v preferovanej mene použitím bežných platných výmenných kurzov. Keďže tieto konvertované ceny predstavujú iba odhad, informácie o presnej sume a mene získate na rezervačnom portáli.

Spoločnosť TripAdvisor LLC neposkytuje žiadnu záruku na dostupnosť cien propagovaných na našej lokalite. Uvádzané ceny môžu byť podmienené pobytom s určitou dĺžkou, pevne stanovenými termínmi, kvalifikačnými podmienkami alebo obmedzeniami.

Spoločnosť TripAdvisor LLC nenesie zodpovednosť za obsah na externých webových stránkach. Dane a poplatky nie sú obsiahnuté v ponukách.