Zistili sme, že používate nepodporovaný prehliadač. Webová lokalita TripAdvisor sa nemusí zobrazovať správne.Náš portál podporuje nasledujúce prehliadače:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
Premeňte viac návštevníkov TripAdvisora na zákazníkov
So službou TripAdvisor pre reštaurácie – Premium môžete na svoju stránku pridať nové užitočné funkcie, ktoré prezentujú vašu reštauráciu v najlepšom svetle.
Prezentujte svoje najlepšie fotografie a recenzie
 • Hostia nakupujú očami – pritiahnite ich pozornosť pomocou Storyboardu.
 • Dynamická vizuálna prezentácia, ktorá spája fotografie a recenzie v hornej časti vašej stránky na TripAdvisore.
 • Jednoduché použitie – vytvorte si prispôsobený Storyboard v priebehu minút.
Povedzte svetu, prečo majú hostia vašu reštauráciu v obľube
 • Podeľte sa o 3 hlavné dôvody, prečo sa tu najesť.
 • Dôvody sa zobrazia ako nová sekcia nad vašimi recenziami.
 • Vyberte dôvody a nalákajte potenciálnych zákazníkov tým, čím je vaša reštaurácia jedinečná.
Ovplyvňujte rozhodnutia potenciálnych zákazníkov
 • Zákazníci sa rozhodujú rýchlo – postarajte sa, aby si všimli vašu obľúbenú recenziu.
 • Upozornite na skvelý zážitok iného hosťa.
 • Obľúbená recenzia sa zobrazuje na vašej stránke druhá v poradí.

BONUS: EXKLUZÍVNE ÚDAJE PRE PREDPLATITEĽOV NADŠTANDARDNÉHO BALÍČKA PREMIUM

Zmeňte prehľady o konkurencii na stratégie rozvoja vášho zariadenia
 • Podrobné údaje o výkonnosti, ktoré prezentujú, ako funkcie nadštandardného balíčka Premium pomáhajú pri rozvíjaní vášho zariadenia.
 • Vylepšené analýzy konkurencie, ktoré zdôrazňujú, ako sa vám darí v porovnaní s konkurentmi.
 • Užitočné údaje, ktoré vám pomôžu k najlepším rozhodnutiam týkajúcim sa vášho zariadenia.
Premeňte viac návštevníkov TripAdvisora na zákazníkov
So službou TripAdvisor pre reštaurácie – Premium môžete na svoju stránku pridať nové užitočné funkcie, ktoré prezentujú vašu reštauráciu v najlepšom svetle.
Prezentujte svoje najlepšie fotografie a recenzie