Zistili sme, že používate nepodporovaný prehliadač. Webová lokalita TripAdvisor sa nemusí zobrazovať správne.
Náš portál podporuje nasledujúce prehliadače:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Vytvorte profil vášho zariadenia na portáli TripAdvisor.

Využívate výhody úplne bezplatných profilov na portáli TripAdvisor?

 • Oslovte milióny zákazníkov z radov cestovateľov
 • Na portáli TripAdvisor si každý mesiac hľadá informácie o nákupoch spojených s cestovaním viac než 60 miliónov spotrebiteľov. Máte príležitosť predstaviť vaše produkty a služby súvisiace s cestovaním (hotel, nocľah s raňajkami, atrakcia, balík výletov, reštaurácia atď.) miliónom kvalifikovaných kupujúcich spomedzi cestovateľov.

 • Objavte sa na najlepších cestovateľských portáloch na webe
 • Profily produktov a služieb vytvorené v cestovateľskom adresári portálu TripAdvisor sa nebudú zobrazovať iba na ocenenej lokalite www.tripadvisor.sk, ale aj na iných hlavných lokalitách venovaných cestovaniu.

 • Doručte vašu správu v tom správnom čase
 • Portál TripAdvisor disponuje sofistikovanou technológiou vyhľadávania, ktorá vám môže pomôcť osloviť zákazníkov práve vtedy, keď vyhľadávajú vo vašej lokalite. Ak napr. vlastníte hotel v Bostone, vytvorenie profilu vášho zariadenia na portáli TripAdvisor by pre vás bolo mimoriadne výhodné. Spotrebitelia hľadajúci hotely v Bostone by mali prístup k vašim informáciám vrátane opisu zariadenia a fotografií a nič by im nebránilo vo vykonaní rezervácie izby!

Vyberte typ vášho zariadenia

Ak ste oficiálny zástupca vášho zariadenia, služby alebo spoločnosti, vytvorte si bezplatný profil na portáli TripAdvisor ešte dnes. Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách vytvárania profilov, ktoré sú uvedené nižšie.

Zásady spoločnosti TripAdvisor týkajúce sa profilov
Ubytovania

Zverejňujeme profily ubytovaní, ktoré ponúkajú viac izieb/obytných jednotiek v rámci jednej konkrétnej adresy a ktoré môžu ubytovať viac než jednu skupinu hostí súčasne.

Ubytovanie musí mať oficiálny názov a adresu a vedenie musí byť každý deň k dispozícii priamo na mieste.

Aby bolo možné zaradiť profil zariadenia do konkrétnej kategórie ubytovania, naši editori si musia overiť, že ubytovanie buď:

Spĺňa pokyny portálu TripAdvisor pre danú kategóriu, ktoré sú vymenované na tomto mieste, čo znamená, že tieto služby musíme vidieť uvedené na webovej stránke ubytovacieho zariadenia alebo na partnerskej webovej stránke, napr. na turistickom webovom portáli alebo na stránke partnera zabezpečujúceho rezervácie.

ALEBO

Má licenciu pre daný typ ubytovania od miestneho výboru pre turistiku alebo od predstaviteľov vládnych inštitúcií.

Aby bolo možné zaradiť ubytovanie na kartu „Hotely“, musí ponúkať všetky štyri nasledujúce služby:

 • Recepcia otvorená 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 • Každodenné upratovanie zahrnuté v cene za izbu.
 • Samostatná kúpeľňa pre každú ubytovaciu jednotku.
 • Ak platí požiadavka minimálnej dĺžky pobytu, nesmie to byť viac ako 3 noci.

Aby bolo možné zaradiť ubytovanie na kartu „Nocľahy s raňajkami/penzióny“, musí ponúkať nasledujúce možnosti:

 • Personál priamo na mieste každý deň.
 • Každodenné upratovanie zahrnuté v cene za izbu.

Požiadavky pre zaradenie na kartu „Špeciálne ubytovanie“ zahŕňajú:

 • Personál každý deň priamo na mieste v ubytovacom zariadení.
 • Každé ubytovanie, ktoré ponúka zdieľané izby (internátneho typu), sa bude považovať za hostel a jeho profil bude zaradený do kategórie „Špeciálne ubytovanie“.

Do kategórie „Dovolenkové prenájmy“ patria:

 • Súkromné dovolenkové domy, vily alebo obytné jednotky (apartmány, bytové komplexy), ktoré sú plne k dispozícii výlučne jednej skupine cestovateľov v určitom čase.
 • Ubytovania s domami alebo obytnými jednotkami na rôznych adresách, aj keď ich vlastní či spravuje jedna spoločnosť.
 • Ubytovania bez stáleho personálu priamo na mieste v tej istej lokalite s hosťovskými ubytovaniami.
 • Pozrite si ďalšie informácie týkajúce sa zverejňovania profilov dovolenkových prenájmov na portáli TripAdvisor.
Atrakcie

Zverejňujeme profily miest, ktoré sú dlhodobo zaujímavé pre turistov. Patria sem aj profily požičovní výstroja na športové činnosti, napr. bicyklov, surfov a skútrov. Nezverejňujeme profily požičovní automobilov, požičovní elektroniky (ako sú mobilné telefóny, tablety a satelitné navigačné zariadenia) či osobných predmetov (ako sú detské kočíky, plážové slnečníky a fotoaparáty).

Atrakcia musí mať oficiálny názov, adresu a zverejnené telefónne číslo. Musí byť otvorená/dostupná pre zákazníkov v pevne stanovenom čase. Vopred stanovené hodiny alebo časy odchodov musia byť zverejnené na oficiálnom webovom portáli alebo v tlačenej brožúre.

Ak sa atrakcia nenachádza na konkrétnom mieste (napr. zájazd alebo výletná plavba), plánované časy odchodov, miesto odchodu a destinácie (ak sú súčasťou atrakcie) musia byť uvedené na webovej lokalite alebo v brožúre. Zverejňujeme profily spoločností, ktoré ponúkajú denné zájazdy alebo výletné plavby.

Zájazdové spoločnosti ponúkajúce súkromné zájazdy sa môžu kvalifikovať na vytvorenie profilu, ak:

 • Spoločnosť ponúka denné zájazdy (nie na noc alebo na viac dní).
 • Spoločnosť má licenciu alebo povolenie od predstaviteľov mesta alebo miestnych turistických orgánov.
 • Spoločnosť má webovú lokalitu.
 • Názov profilu obsahuje slovo „súkromné“.
Reštaurácie

Zverejňujeme profily reštaurácií, ktoré sú otvorené pre širokú verejnosť. V prípade reťazcov uvádzame každú prevádzku ako samostatnú reštauráciu.

Funkcie profilov na portáli TripAdvisor
Funkcia
Podrobnosti
Umiestnenie profilu
Profil je zaradený podľa geografickej lokality adresy zariadenia.
Recenzie od používateľov
Návštevníci portálu TripAdvisor môžu písať svoje recenzie zariadení, nemôžeme však zaručiť, že to skutočne urobia.
Fotografia
Počas vypĺňania formulára môžete k vášmu profilu pripojiť obrázok vášho ubytovania (iba súbory vo formáte .jpg, .gif alebo .png). Maximálna veľkosť jednej fotografie je 5 MB.
Opis
Môžete napísať opis, ktorý bude súčasťou vášho profilu. Obmedzenia: Maximálne 500 znakov, nesmie obsahovať značky HTML, telefónne čísla, webové adresy, e-mailové adresy alebo LEN VEĽKÉ PÍSMENÁ.
Zahrnuté kontaktné informácie a informácie o zariadení
Ubytovania:
Názov ubytovania, adresa, minimálna cena, maximálna cena, minimálna dĺžka pobytu, počet izieb, typ ubytovania (hotel, motel, nocľah s raňajkami atď.) a vybavenie. Kontaktné informácie (telefón, e-mailová a webová adresa) možno zadávať v rámci Biznis profilu – ďalšie informácie nájdete v časti TripAdvisor for Business.
Atrakcie:
Názov, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a webová adresa.
Reštaurácie:
Názov, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a webová adresa. Pridajte do vášho profilu informácie o typoch kuchyne, polohe a okolí, priemernej cene jedál, otváracích hodinách a špeciálnych službách.

Spoločnosť TripAdvisor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek profil z akéhokoľvek dôvodu.