Premeňte viac návštevníkov Tripadvisora na zákazníkov

So službou Tripadvisor pre reštaurácie – Premium môžete na svoju stránku pridať nové užitočné funkcie, ktoré prezentujú vašu reštauráciu v najlepšom svetle.

Premeňte viac návštevníkov Tripadvisora na zákazníkov

So službou Tripadvisor pre reštaurácie – Premium môžete na svoju stránku pridať nové užitočné funkcie, ktoré prezentujú vašu reštauráciu v najlepšom svetle.

Prezentujte svoje najlepšie fotografie a recenzie

 • Hostia nakupujú očami – pritiahnite ich pozornosť pomocou Storyboardu.
 • Dynamická vizuálna prezentácia, ktorá spája fotografie a recenzie v hornej časti vašej stránky na Tripadvisore.
 • Jednoduché použitie – vytvorte si prispôsobený Storyboard v priebehu minút.

Povedzte svetu, prečo majú hostia vašu reštauráciu v obľube

 • Podeľte sa o 3 hlavné dôvody, prečo sa tu najesť
 • Dôvody sa zobrazia ako nová sekcia nad vašimi recenziami.
 • Vyberte dôvody a nalákajte potenciálnych zákazníkov tým, čím je vaša reštaurácia jedinečná.

Ovplyvňujte rozhodnutia potenciálnych zákazníkov

 • Zákazníci sa rozhodujú rýchlo – postarajte sa, aby si všimli vašu obľúbenú recenziu.
 • Upozornite na skvelý zážitok iného hosťa.
 • Obľúbená recenzia sa zobrazuje na vašej stránke druhá v poradí.

NOVINKA! PREZENTUJTE SVOJE NAJLEPŠIE FOTOGRAFIE

Prispôsobte prvý dojem, ktorý urobí vaša reštaurácia

 • Použite funkciu Vybrané fotografie a stanovte, ktoré fotografie uvidia hostia najskôr – prezentujte svojich 10 najlepších záberov
 • Vybrané fotografie sa zobrazujú ako prvé na vašom profile a vo výsledkoch vyhľadávania vašej reštaurácie
 • Prezentujte všetko, čo ponúkate, a prilákajte viac potenciálnych zákazníkov

BONUS: EXKLUZÍVNE ÚDAJE PRE PREDPLATITEĽOV NADŠTANDARDNÉHO BALÍČKA PREMIUM

Zmeňte prehľady o konkurencii na stratégie rozvoja vášho zariadenia

 • Podrobné údaje o výkonnosti, ktoré prezentujú, ako funkcie nadštandardného balíčka Premium pomáhajú pri rozvíjaní vášho zariadenia.
 • Vylepšené analýzy konkurencie, ktoré zdôrazňujú, ako sa vám darí v porovnaní s konkurentmi.
 • Užitočné údaje, ktoré vám pomôžu k najlepším rozhodnutiam týkajúcim sa vášho zariadenia.

NOVINKA! PREZENTUJTE SVOJE NAJLEPŠIE FOTOGRAFIE

Prispôsobte prvý dojem, ktorý urobí vaša reštaurácia

 • Použite funkciu Vybrané fotografie a stanovte, ktoré fotografie uvidia hostia najskôr – prezentujte svojich 10 najlepších záberov
 • Vybrané fotografie sa zobrazujú ako prvé na vašom profile a vo výsledkoch vyhľadávania vašej reštaurácie
 • Prezentujte všetko, čo ponúkate, a prilákajte viac potenciálnych zákazníkov

Prezentujte svoje najlepšie fotografie a recenzie

 • Hostia nakupujú očami – pritiahnite ich pozornosť pomocou Storyboardu.
 • Dynamická vizuálna prezentácia, ktorá spája fotografie a recenzie v hornej časti vašej stránky na Tripadvisore.
 • Jednoduché použitie – vytvorte si prispôsobený Storyboard v priebehu minút.

Povedzte svetu, prečo majú hostia vašu reštauráciu v obľube

 • Podeľte sa o 3 hlavné dôvody, prečo sa tu najesť
 • Dôvody sa zobrazia ako nová sekcia nad vašimi recenziami.
 • Vyberte dôvody a nalákajte potenciálnych zákazníkov tým, čím je vaša reštaurácia jedinečná.

Ovplyvňujte rozhodnutia potenciálnych zákazníkov

 • Zákazníci sa rozhodujú rýchlo – postarajte sa, aby si všimli vašu obľúbenú recenziu.
 • Upozornite na skvelý zážitok iného hosťa.
 • Obľúbená recenzia sa zobrazuje na vašej stránke druhá v poradí.

BONUS: EXKLUZÍVNE ÚDAJE PRE PREDPLATITEĽOV NADŠTANDARDNÉHO BALÍČKA PREMIUM

Zmeňte prehľady o konkurencii na stratégie rozvoja vášho zariadenia

 • Podrobné údaje o výkonnosti, ktoré prezentujú, ako funkcie nadštandardného balíčka Premium pomáhajú pri rozvíjaní vášho zariadenia.
 • Vylepšené analýzy konkurencie, ktoré zdôrazňujú, ako sa vám darí v porovnaní s konkurentmi.
 • Užitočné údaje, ktoré vám pomôžu k najlepším rozhodnutiam týkajúcim sa vášho zariadenia.

Optimalizujte svoju stránku pomocou nadštandardného balíčka Tripadvisor Premium – a premeňte viac online návštevníkov na zákazníkov

Alebo nám zavolajte na číslo (800) 895-5613

Optimalizujte svoju stránku pomocou nadštandardného balíčka Tripadvisor Premium – a premeňte viac online návštevníkov na zákazníkov

Alebo nám zavolajte na číslo (800) 895-5613

Optimalizujte svoju stránku pomocou nadštandardného balíčka Tripadvisor Premium – a premeňte viac online návštevníkov na zákazníkov

Alebo nám zavolajte na číslo (800) 895-5613

Pin It on Pinterest